Những trò chơi thử thách khả năng tư duy sáng tạo và tinh thần làm việc đội nhóm của các học viên.

Những trò chơi thử thách khả năng tư duy sáng tạo và tinh thần làm việc đội nhóm của các học viên.

Những trò chơi thử thách khả năng tư duy sáng tạo và tinh thần làm việc đội nhóm của các học viên.

Email: info@hocvienthienanhviet.com
Thứ 2 – Chủ Nhật: 7:00 AM – 10:00 PM
Điện thoại: 028.22480909
Học Viện Đào Tạo Kỹ Năng Sống Thiên Anh Việt Học Viện Đào Tạo Kỹ Năng Sống Thiên Anh Việt Học Viện Đào Tạo Kỹ Năng Sống Thiên Anh Việt
Học Viện Đào Tạo Kỹ Năng Sống Thiên Anh Việt

Học Viện

Thiên Anh Việt

Những trò chơi thử thách khả năng tư duy sáng tạo và tinh thần làm việc đội nhóm của các học viên.