KHÁM PHÁ MỘT VÀI MÔ HÌNH CƠ BẢN CỦA DẤU VÂN TAY

KHÁM PHÁ MỘT VÀI MÔ HÌNH CƠ BẢN CỦA DẤU VÂN TAY

KHÁM PHÁ MỘT VÀI MÔ HÌNH CƠ BẢN CỦA DẤU VÂN TAY

Email: info@hocvienthienanhviet.com
Thứ 2 – Chủ Nhật: 7:00 AM – 10:00 PM
Điện thoại: 028.22480909
Học Viện Đào Tạo Kỹ Năng Sống Thiên Anh Việt Học Viện Đào Tạo Kỹ Năng Sống Thiên Anh Việt Học Viện Đào Tạo Kỹ Năng Sống Thiên Anh Việt
Học Viện Đào Tạo Kỹ Năng Sống Thiên Anh Việt

Học Viện

Thiên Anh Việt

KHÁM PHÁ MỘT VÀI MÔ HÌNH CƠ BẢN CỦA DẤU VÂN TAY

Một Vài Mô Hình Cơ Bản Của Dấu Vân Tay

(1) Simple Arch

Mẫu vân: Đồi hình, đầu cong, không có tam giác điểm.

Description: simple Arch

(2) Tented Arch 

Mẫu vân: Như hình lều trại với một đầu  nhọn.

Description: fingerprint-tented-arch

(3) Ulnar Loop

Mẫu vân: Như hình một thác nước chảy về phía ngón tay út với một tam giác điểm.

Description: fingerprint-loop

(4) Radial Loop

Mẫu vân: Như hình thác nước chảy về phía ngón tay cái với một tam giác điểm.

Description: fingerprint-radial-loop

(5) Concentric Whorl

Mẫu vân: Bắt đầu từ trung tâm của vòng tròn nhỏ rồi lây lan ra những vòng tròn đồng tâm, với hai  tam giác điểm.

Description: center whorl

(6)  Spiral Whorl
Mẫu vân: Một mô hình xoắn ốc bắt đầu từ trung tâm và di chuyển ra phía ngoài, có hai tam giác điểm.
Description: fingerprint-spiral-whorl

(7) Elongated Whorl                       

Mẫu vân: Vòng tròn biến thành hình bầu dục dài, có hai tam giác điểm.

Description: fingerprint-press-whorl

(8) Imploding Whorl                                         

Mẫu vân: Hai tâm ở giữa, bao quanh bởi nhiều lớp của vòng tròn.

Description: fingerprint-imploding-whorl

(9) Composite Whorl                                         

Mẫu vân : Hai dòng nước cuộn vào nhau giống như hình Taichi.

Description: fingerprint-composite-whorl

(10) Peacock’s Eye

Mẫu vân: Như đôi mắt của con công, trung tâm bao gồm nhiều vòng tròn hoặc xoắn ốc, kết thúc của mỗi vòng được kết nối bởi một đường thẳng.

Description: fingerprint-peacock-eye-whorl

(11) Variant                        

Mẫu vân: Có sự kết hợp của hai hay nhiều vòng xoắn, vòng trụ hoặc vòm đơn giản với hai hoặc nhiều tam giác điểm.

Description: fingerprint-variant

Còn nữa......

Chúng tôi tin rằng công thức tạo nên giá trị cho người thành công đó là sự am hiểu về bản thân mình. 

Chia sẻ: