Thời gian biểu

Thời gian biểu

Thời gian biểu

Email: info@hocvienthienanhviet.com
Thứ 2 – Chủ Nhật: 7:00 AM – 10:00 PM
Điện thoại: 028.22480909
Học Viện Đào Tạo Kỹ Năng Sống Thiên Anh Việt Học Viện Đào Tạo Kỹ Năng Sống Thiên Anh Việt Học Viện Đào Tạo Kỹ Năng Sống Thiên Anh Việt
Học Viện Đào Tạo Kỹ Năng Sống Thiên Anh Việt

Học Viện

Thiên Anh Việt

Thời gian biểu

CÔNG TY ĐT&PTGD THIÊN ANH VIỆT

_________________________________

 

THỜI GIAN BIỂU CÁC LỚP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG

 

Ca học

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

 

 

Sáng

 

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

9:30 – 11:30

9:30 – 11:30

9:30 – 11:30

9:30 – 11:30

9:30 – 11:30

9:30 – 11:30

9:30 – 11:30

 

 

Chiều

Tối

15:00 – 17:00

15:00 – 17:00

15:00 – 17:00

15:00 – 17:00

15:00 – 17:00

15:00 – 17:00

15:00 – 17:00

17:00 – 19:00

17:00 – 19:00

17:00 – 19:00

17:00 – 19:00

17:00 – 19:00

17:00 – 19:00

17:00 – 19:00

18:30 -20:30

18:30 -20:30

18:30 -20:30

18:30 -20:30

18:30 -20:30

18:30 -20:30

18:30 -20:30

 

Chia sẻ: